คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา อินเสมียน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ, ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ใจอาจ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ, ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ ศรีชมภู
ตำแหน่ง : ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ใจอาจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมดี ยืนคง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเเมน สิงหัดห์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา พิมเก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ วันดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง นาโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม เบาะพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรสวรรณ เจริญภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร วงษ์เเสงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญโฮม ดอกบัวหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกพล คุณความดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ นันทะ
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายรักษาความสะอาด
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางคำมี ทิพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายดอกไม้ ธูป เทียน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางแทน ฤทธิสอน
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายดอกไม้ ธูป เทียน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมบูรณ์ รัตนเเสงศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ มาดี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูลับ อุดม
ตำแหน่ง : ผูกข้อต่อแขนบนวิหาร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com
>>