เจ้าอาวาส

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, ดร.)
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 02/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 574012
Page Views 803387
คณะกรรมการวัด
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา อินเสมียน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ, ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ใจอาจ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ, ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ ศรีชมภู
ตำแหน่ง : ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ไวยาวัจกร
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร ใจอาจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมดี ยืนคง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเเมน สิงหัดห์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา พิมเก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ วันดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง นาโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพร้อม เบาะพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ เสนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรสวรรณ เจริญภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาพร วงษ์เเสงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญโฮม ดอกบัวหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกนกพล คุณความดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ทิพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายไฟฟ้า / ช่างเทคนิค
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ นันทะ
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายรักษาความสะอาด
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางคำมี ทิพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายดอกไม้ ธูป เทียน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางแทน ฤทธิสอน
ตำแหน่ง : พนักงาน ฝ่ายดอกไม้ ธูป เทียน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมบูรณ์ รัตนเเสงศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ มาดี
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com
>>