วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเจ้าอาวาส
จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ของทุกปี
วันที่ ๒๗ เมษายน  มีการบวชชีพราหมณ์ ถือเนกขัมมจารี-เนกขัมมจาริณี ศีลอุโบสถ ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเถระผู้ทรงวิทยคุณตลอดคืน
วันที่ ๒๘ เมษายน ทำบุญอายุวัฒนมงคล มีการเจริญพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน ฟังพระธรรมเทศนา และทำพิธีเถราภิเษกหลวงพ่อเจ้าอาวาส เป็นประจำทุกปี
ในงานนี้ มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานเป็นจำนวนมากทุกปี
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ

กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี พระครูสังวรกัลยาณวัตร

(สิม  ญาณวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ และเจ้าอาวาส

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

วันจันทร์ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

***********

วันจันทร์ที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  แรม  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๕  ปีมะเมีย

 

 เวลา ๐๗.๐๐ น.          ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร

 เวลา ๐๙.๐๙ น.           -ขบวนแห่หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร พร้อมสัญญาบัตร พัดยศ

                                    รอบวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ๓ รอบ

                                    -หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร ขึ้นไปกราบนมัสการหลวงพ่อ-

                                    พระเจ้าองค์ตื้อบนวิหาร

                                    -เคลื่อนขบวนไปยังศาลาการเปรียญวัดศรีชมภูองค์ตื้อ

 เวลา ๑๐.๐๐ น.           พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร”

                                    -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙๙ รูป  สวดทักษิณานุปทาน

 เวลา ๑๑.๐๐ น.           แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชพุฒิมุนี เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

                                    -พระครูสังวรกัลยาณวัตร ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์

                                    -ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทักษิณานุปทาน

                                    -พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา

 เวลา ๑๒.๓๐ น.         พิธีเถราภิเษก หลวงพ่อพระครูสังวรกัลยาณวัตร

                                    - แจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน

                                    - ปล่อยนก-ปลา เป็นอันเสร็จพิธี

*************

งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
งานอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อ
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.19 KB
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส
วันบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาส