ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกเสาโท อาคารสัปปายะสถานพระศรีญาณวงศ์, ดร. ๒๕๖๖ (อ่าน 10) 01 มิ.ย. 66
พิธีปฐมนิเทศสำนักศาสนศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 9) 01 มิ.ย. 66
บูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ รุ่นเจริญทรัพย์ ปลดหนี้ ปี 2565 (อ่าน 77) 12 เม.ย. 66
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๖ (อ่าน 98) 05 เม.ย. 66
งานบุญเดือน ๔ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ครบ ๔๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 166) 09 ก.พ. 66
วันบุรพาจารย์ มอบทุนการศึกษาภาษาบาลี และอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี พระศรีญาณวงศ์, ดร. (อ่าน 216) 12 ม.ค. 66
งานพิธีพุทธาภิเษก, สมโภชวิหารคตหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ, สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๖ (อ่าน 200) 25 ธ.ค. 65
งานกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 337) 03 ต.ค. 65
วันบุรพาจารย์ มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 374) 16 ส.ค. 65
พิธีเปิดปฐมนิเทศประกาศนียบัตรพุทธเกษตรรุ่น ๓ มจร.วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 461) 23 ก.ค. 65
พิธีต้อนรับพัดยศเปรียญธรรม ๓ ประโยค อำเภอท่าบ่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (อ่าน 601) 26 มิ.ย. 65
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 633) 10 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบได้บาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 677) 24 มี.ค. 65
พิธีมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (อ่าน 666) 14 มี.ค. 65
งานสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 662) 23 ก.พ. 65
งานวันสัปปายะพุทธนวัตกรรม มจร.หนองคาย ให้หนึ่งได้ร้อย (อ่าน 630) 19 ม.ค. 65
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ (อ่าน 692) 05 ม.ค. 65
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 638) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 622) 02 ธ.ค. 64
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 559) 28 พ.ย. 64
นิติศาสตรบัณฑิตรุ่น 1 มจร.ขอนแก่น (อ่าน 479) 26 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีผู้สอบซ่อมได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค (อ่าน 452) 18 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564 (อ่าน 438) 07 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 433) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 444) 27 ก.ย. 64
น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค ๘ (อ่าน 779) 18 มิ.ย. 64
สอบซ่อมบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 449) 16 มิ.ย. 64
วิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อในยามราตรี ๒๕๖๔ (อ่าน 488) 03 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 542) 06 เม.ย. 64
พิธีต้อนรับพัดยศป.ธ. ๓ และประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 520) 27 มี.ค. 64