วัตถุมงคล
หนังสือประวัติหลวงพ่อองค์ตื้อ ***
วัตถุมงคลที่ยังมีให้บูชา
หนังสือประวัติหลวงพ่อองค์ตื้อ **
หนังสือประวัติ *
พระกริ่งเนื้อทองเหลือง
แผ่นทอง กำไล แหวน
เหรียญรุ่นต่าง ๆ
พระกริ่งรุ่นต่าง ๆ
พระบูชาปีต่าง ๆ
วัตถมงคลปี ๕๒