ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
พระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.2 KB 41131
รายชื่อนักเรียนผู้สอบได้ธรรมศึกษาตรี,โท,เอก สำนักเรียนวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ปี๒๕๕๕ Unkown Document ขนาดไฟล์ 25.35 KB 392
รายชื่อพระเณรเข้ารับพัดยศ ป.ธ.3 และประกาศนียบัตร 1-2 และกำหนดการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.53 KB 512
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com