งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี
งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๕ วัน ๕ คืน (เริ่มวันขึ้น ๑๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
มีการบำเพ็ญกุศลเช่น ทำบุญตักบาตร ๑๐๘, ตักบาตรวันเกิด, ตักบาตรหอสวรรค์, ถวายสังฆทาน, บูชากระเบื้อง-ที่ดิน, บูชาวัตถุมงคล, ปล่อยปลา, บะ-บนหลวงพ่อองค์ตื้อ เป็นต้น
ตอนเย็น ๖ โมง มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด และเวียนเทียนทุกวัน
กลางคืน มีมหรสพสมโภชตลอดคืน
งานบุญเดือน 4 ประจำปี

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

ระหว่างวันที่  10 - 16  มีนาคม 2557

วันจันทร์ที่  10  มีนาคม  2557  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

            เวลา  10.00  น.               เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

            เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

            เวลา  17.00  .               พระเถรานุเถระ  21  รูป  เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันอังคารที่  11  มีนาคม  2557  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  07.00  .               ถวายภัตตาหารเช้า

            เวลา  09.19  .            พิธีเปิดงานโดย นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

                                                พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

            เวลา  11.00  .               ถวายภัตตาหารเพล

            เวลา  18.00  . ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระครูอรุณปัญญาธร ทป.จอ.ท่าบ่อ, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  .               เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ ประถมบันเทิงศิลป์

วันพุธที่  12  มีนาคม  2557  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  08.00  .               ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

            เวลา  18.00  .               ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูภาวนาธรรมโฆสิต รจอ.เมือง, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  .               เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน หมอลำคณะ ระเบียบวาทะศิลป์

วันพฤหัสบดีที่  13  มีนาคม  2557  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  08.00  .               ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

            เวลา  18.00  .   ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระศรีวชิรโมลี ทป.จจ.หนองคาย, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  .               เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน   หมอลำคณะ วีระพงษ์  วงศ์ศิลป์

วันศุกร์ที่  14  มีนาคม  2557  ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  08.00  .               ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  18.00  .               ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสิริธีรคุณ จร.ไทรเงินฯ, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  .               เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ เดือนเพ็ญ  อำนวยพร

วันเสาร์ที่  15  มีนาคม  2557  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

            เวลา  08.00  .               ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  18.00  .               ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระราชพุฒิมุนี  จจ.หนองคาย, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  .               เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ คำผุน  ร่วมมิตร

วันอาทิตย์ที่  16  มีนาคม 2557  แรม  1  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะเมีย

เวลา  08.00  .               จุดบ้องไฟตะไลบูชาบวงสรวงถวายหลวงพ่อ และเสี่ยงทายเจ้าแม่ย่าง่ามที่

            วัดถ้ำย่าง่าม   ชมฟรีมหรสพ  หมอลำซิ่งตลอดวัน  เป็นอันเสร็จพิธี            
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2559

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

ระหว่างวันที่  17   22  มีนาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม  2559  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

          เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

          เวลา  10.00  น.          เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และพิธีการต่าง ๆ

          เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

          เวลา  17.00  น.          พระเถรานุเถระ  21  รูป  เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2559  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

          เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

          เวลา  09.19  น.          พิธีเปิดงานโดย นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

                                         พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

          เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพล

          เวลา  18.00  น.          ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระครูอรุณปัญญาธร ทป.จอ.ท่าบ่อเสร็จแล้วเวียนเทียน

          เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์

วันเสาร์ที่  19  มีนาคม  2559  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

          เวลา  08.00  น.          ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

          เวลา  18.00  น.          ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูภาวนาธรรมโฆสิต รจอ.เมือง, เสร็จแล้วเวียนเทียน

          เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน หมอลำคณะ “คำผุนร่วมมิตร

วันอาทิตย์ที่  20  มีนาคม  2559  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

          เวลา  08.00  น.          ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

          เวลา  18.00  น          ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสิริปภัสสรคุณ จร.เกาะแก้วฯ, เสร็จแล้วเวียนเทียน

          เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน   หมอลำคณะ หนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์

วันจันทร์ที่  21  มีนาคม  2559  ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

          เวลา  08.00  น.          ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  18.00  น.          ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสิริธีรคุณ จร.ไทรเงินฯ, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ เดือนเพ็ญ อำนวยพร

วันอังคารที่  22  มีนาคม  2559  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

            เวลา  08.00  น.          ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  18.00  น.          ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระศรีวชิรโมลี รจจ.หนองคาย, เสร็จแล้วเวียนเทียน

            เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง

วันพุธที่  23  มีนาคม 2559  แรม  1  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

เวลา  08.00  น.          จุดบั้งไฟตะไลบูชาบวงสรวงถวายหลวงพ่อฯ และเสี่ยงทายเจ้าแม่ย่าง่ามที่

                               วัดถ้ำย่าง่าม   ชมฟรีมหรสพ  หมอลำซิ่งตลอดวัน  เป็นอันเสร็จพิธี    

 ************************

กำหนดการพิธีเปิดงาน

เทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี 2559

ณ  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2559  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

************

 

วันศุกร์ที่  18  มีนาคม  2559  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  4  ปีวอก

 

เวลา  07.00  น.          ถวายภัตตาหารเช้า

เวลา  09.19  น.          เริ่มพิธีเปิดงานตามลำดับต่อไปนี้

                             -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                             -  จุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย

                             -  ไหว้พระรับศีล

                             -  ประธานฝ่ายฆราวาสและแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                             -  พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา (ให้พร) 
                             -  ประธานในพิธี นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

                                ขึ้นแท่นรับการรายงาน

                             -  นายพัฒนธรณ์  กีรติรัฐวัฒน์    นายอำเภอท่าบ่อ  กล่าวรายงานการ

                             -  ประธานในพิธี นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิดงาน, 

                                จุดเทียนชัยบายศรี, ปล่อยลูกโป่งป้ายแพรเปิดงานประจำปี 2559

                             -  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  เจ้าหน้าที่ย่ำฆ้องกลองระฆัง จุดบั้งไฟตะไล

                             -  พิธีรำบวงสรวงสมโภช อาจารย์ยอดยิ่ง  ราชตั้งใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

                                โดยคณะนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อ, โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม, และโรงเรียนบ้านน้ำโมง

                             - ประธานฝ่ายสงฆ์  ประธานฝ่ายฆราวาส  เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ

เวลา  11.00  น.          ประชาชนเข้านมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ  บำเพ็ญกุศลตลอดวัน

เวลา  11.00  น.          ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร

เวลา  12.00  น.          เปิดโอกาสให้สาธุชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บำเพ็ญกุศลตลอดวัน

เวลา  18.00  น.          ประกอบพิธีไหว้พระรับศีล  ฟังพระธรรมเทศนา  1  กัณฑ์  โดย  พระครูอรุณปัญญาธร

                             ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ วัดสว่างธรรมาวาส  เสร็จแล้ว เวียนเทียนรอบวิหาร

                             เจ้าหน้าที่จุดพลุไฟพะเนียง ลั่นฆ้องกลองระฆัง

เวลา  20.00  น.          เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน   หมอลำคณะ รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์

****************

งานบุญเดือน 4 ประจำปี

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อประจำปี ๒๕๖๐

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  ต.น้ำโมง  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย

ระหว่างวันที่  ๗  -  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐

วันอังคารที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๐  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๕.๐๐  น.         พิธีบวงสรวงเทวตาพลี

                เวลา  ๐๗.๐๐  น.         ถวายภัตตาหารเช้า

                เวลา  ๑๑.๐๐  น.         ถวายภัตตาหารเพล

                เวลา  ๑๗.๐๐  น.         พระเถรานุเถระ  ๒๑  รูป  เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลในงาน

วันพุธที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๑  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๗.๐๐  น.         ถวายภัตตาหารเช้า

                เวลา  ๐๙.๑๙  น.         พิธีเปิดงานโดย นายสุชาติ  นพวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

                                                พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

                เวลา  ๑๑.๐๐  น.         ถวายภัตตาหารเพล

                เวลา  ๑๘.๐๐  น.         ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระครูอรุณปัญญาธร, ทป.จอ.ท่าบ่อ เสร็จแล้วเวียนเทียน

                เวลา  ๒๑.๐๐  น.         เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ ระเบียบวาทะศิลป์

วันพฤหัสบดีที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๒  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๘.๐๐  น.         ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

                เวลา  ๑๘.๐๐  น.         ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูภาวนาธรรมโฆสิต, รจอ.เมือง, เสร็จแล้วเวียนเทียน

                เวลา  ๒๐.๐๐  น.         เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน หมอลำคณะคำผุนร่วมมิตร

วันศุกร์ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๓  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๘.๐๐  น.         ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

                เวลา  ๑๘.๐๐  น.         ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระเทพกิตติมุนี, ทป.จจ.นค., เสร็จแล้วเวียนเทียน

                เวลา  ๒๐.๐๐  น.         เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน   หมอลำคณะ เดือนเพ็ญ อำนวยพร

วันเสาร์ที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๔  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๘.๐๐  น.         ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  ๑๘.๐๐  น.         ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระมหายศสรัลล์ สิริคุตฺโต,ดร.,จร. เสร็จแล้วเวียนเทียน

                เวลา  ๒๐.๐๐  น.         เปิดมหรสพสมโภช หมอลำคณะ ทิดสาวาทะศิลป์ + แมน มณีวรรณ

วันอาทิตย์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

                เวลา  ๐๘.๐๐  น.         ประชาชนเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ทำบุญตลอดวัน

เวลา  ๑๘.๐๐  น.         ฟังพระธรรมเทศนาจาก  พระศรีวชิรโมลี, รจจ.หนองคาย,  เสร็จแล้วเวียนเทียน

                เวลา  ๒๐.๐๐  น.         เปิดมหรสพสมโภชตลอดคืน  หมอลำคณะ สาวน้อยเพชรบ้านแพง

วันจันทร์ที่  ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐  แรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๔  ปีระกา

เวลา  ๐๘.๐๐  น.           จุดบั้งไฟตะไลบูชาบวงสรวงถวายหลวงพ่อ และเสี่ยงทายเจ้าแม่ย่าง่ามที่

                                  วัดถ้ำย่าง่าม   ชมฟรีมหรสพ  หมอลำซิ่งตลอดวัน  เป็นอันเสร็จพิธี          

งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี
งานบุญเดือน 4 ประจำปี2566