สิ่งสำคัญภายในวัด
วิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
บริเวณหน้าวัด
ประตูหน้าวัด
พระปิดตา เเละ พระรอด ด้านหลังหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ
หลักศิลาจารึก
เจดีย์ดอกบัว
เจดีย์นกยูง
กองอำนวยการ
หอพระไตรปิฎก
ศาลาการเปรียญ