ภาพกิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ ยกเสาเอกเสาโท อาคารสัปปายะสถานพระศรีญาณวงศ์, ดร. ๒๕๖๖
( จำนวน 2 รูป / ดู 9 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศสำนักศาสนศึกษาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ ประจำปี ๒๕๖๖
( จำนวน 2 รูป / ดู 9 ครั้ง )
บูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ รุ่นเจริญทรัพย์ ปลดหนี้ ปี 2565
( จำนวน 1 รูป / ดู 86 ครั้ง )
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ปี ๒๕๖๖
( จำนวน 1 รูป / ดู 103 ครั้ง )
งานบุญเดือน ๔ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ครบ ๔๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
( จำนวน 3 รูป / ดู 201 ครั้ง )
วันบุรพาจารย์ มอบทุนการศึกษาภาษาบาลี และอายุวัฒนมงคล ๔๙ ปี พระศรีญาณวงศ์, ดร.
( จำนวน 4 รูป / ดู 99 ครั้ง )
พิธีพุทธาภิเษก, สมโภชวิหารคตหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ, สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๖
( จำนวน 5 รูป / ดู 114 ครั้ง )
งานกฐินสามัคคีวัดศรีชมภูองค์ตื้อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
( จำนวน 1 รูป / ดู 205 ครั้ง )
วันบุรพาจารย์ มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 2 รูป / ดู 289 ครั้ง )
พิธีเปิดปฐมนิเทศประกาศนียบัตรพุทธเกษตรรุ่น ๓ มจร.วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 3 รูป / ดู 328 ครั้ง )