เจ้าอาวาส

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, ดร.)
เจ้าอาวาส
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/05/2013
ปรับปรุง 09/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 635142
Page Views 879762
ทำเนียบพระสงฆ์

พระครูพิศาลสารบัณฑิต, รศ.ดร.(นธ.เอก,ป.ธ.3,ศน.ม.,Ph.D.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, ผอ.วส.หนองคาย

พระปลัดฤทธิ์ที อิทฺธิเตโช (น.ธ.เอก, ป.ธ. 4, พธ.บ., รป.ม.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต 1

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ(น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.บ., พธ.ม.,ว่าที่ ปร.ด., ว่าที่ ค.ด.)
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาอินทร์ปัญ ปญฺญาธโร (น.ธ.เอก ป.ธ.4)
เจ้าหน้าที่ดูแลวิหาร

พระมหาจักรพงษ์ อติธมฺโม (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาประจักษ์ กิตฺติวาที (น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาจีรสิทธิ์ จนฺทวณฺโณ (น.ธ.เอก,ป.ธ.3,ว่าที่ ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม

พระมหาเดเมี้ยน คมฺภีรเมธี (น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ว่าที่ ร.บ.)
ครูสอนพระปริยัติธรรม
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
E-mail : mahanimit9@gmail.com